• slidebg1

  Tvoríme značky
  a komunikačné stratégie
  pre našich klientov

 • slidebg2

  Budujeme dôveru
  k značkám našich klientov

 • slidebg2

  Meníme postoje
  zákazníkov k značkám

Predkladáme riešenia s dôrazom na detaily.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA

Naše riešenia sa opierajú o kvalitnú analýzu, efektívne cielenie marketingových nástrojov a sofistikované kreatívne výstupy.

REKLAMNÉ STRATÉGIE

Navrhujeme spôsoby riešenia zvýhodnení, ktoré sú obsiahnuté v produktoch: funkčné výhody, fyzické, psychologické a spoločenské výhody.

KREATÍVNE STRATÉGIE

Komu a čo máme povedať a ako to máme povedať, teda výber CS, akú výhodu očakáva CS a vizualizácie tejto výhody.


MEDIÁLNE PLÁNY

GRP, CPP, CPT, Reach, výber a nákup médií: tv, rozhlas, vonkajšia reklama, internet, časopisy, noviny, priamy marketing.

PR KONCEPCIE

Interné PR, školiace programy, externé PR tlačové správy a konferencie, vzťahy s novinármi a krízové PR.

PODPORA PREDAJA

Zľavy, sútaže, vzdelávacie programy, výstavy a veľtrhy, vzorky zdarma, bonusy.

Mgr. Gabriel Gotthardt
CEO

KÁVA

0

SPÁNOK

0

RIEŠENIA

0

HOTOVÉ PROJEKTY

0

Telefón

+421 903 777 885

E-mail

office@gotthardt.sk

Adresa

Dobrovičova 4, Bratisalva

Pinterest

pinterest.com/gotthardt adv