img01

Reklamné stratégie

Vytvárame stratégiu a koncepciu reklamy a marketingu. Realizujeme ideové, textové a obrazové riešenia reklamných kampaní, TV a videospoty a počítačové animácie. Zostavujeme obsahovo a graficky brožúry, letáky, ostatné tlačoviny.

Branding Solution

Navrhujeme nové logá spoločností alebo produktov, prípradne aktualizujeme pôvodné. Tvoríme CI a dizajn obalov produktov.

img01
img01

Web dizajn

Navrhujeme a realizujeme web stránky.

Média a PR, Produkcia

Pripravujeme detailné mediaplány. Vytvárame PR koncepcie. Zabezpečujeme produkčný servis.

img01

Telefón

+421 903 777 885

E-mail

office@gotthardt.sk

Adresa

Dobrovičova 4, Bratislava

Pinterest

pinterest.com/gotthardt adv

<